ЯДАРГААТАЙ

1. Ядаргаа ихтэй, зүдэргээтэй - Жаахан унтахчаа аядах гэхээр мэдрэлийн ядаргаатай болчихсон хүн шиг элдэв хангайн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алmайн хөх дөнөн;


2. Бэрхтэй, яршигтай.