ЯДАТ :
/ амьтан /

ядат хар (хэрээтэй адил болоод маш жижигхэн, бараан цохтой, үүрийн хяраагаар дуугардаг, том дуутай дэлгэрэнгүй...