ЯДАНГИР

1. Яданги, хөрөнгө чинээ багатай, амьдрал ахуй дорой, дутуу гуцуу;


2. Хүний биеийн дорой, муу байдал: ядангир биетэй (сул дорой биетэй), ядангир дорой [хоршоо] (сул муу).