ЯДАРГАА

Ядрах үйлийн нэр; бие махбодын сульдаа, доройтол: ядаргаа ихтэй (ядрах нь их), ядаргаа дэлгэрэнгүй... (бие сульдах), ядаргаа тайлах (бие махбодын доройтлыг анагаан засах, эмчлэх), мэдрэлийн ядаргаа (оюуны хэт их ачааллаас болж үүсэх өвчин), алжаал ядаргаа [хоршоо] (ядарч зүдрэх нь), ядаргаа зүдэргээ [хоршоо] (алжааж ядрах нь).

ядаргаа ихтэй ядрах нь их
ядаргаа тусах бие сульдах
ядаргаа тайлах бие махбодын доройтлыг анагаан засах, эмчлэх
мэдрэлийн ядаргаа оюуны хэт их ачааллаас болж үүсэх өвчин
алжаал ядаргаа ядарч зүдрэх нь
ядаргаа зүдэргээ алжааж ядрах нь