ядаргаа тайлах
бие махбодын доройтлыг анагаан засах, эмчлэх