ЯВАР I

Бүдүүн мөхлөгт, барьцалдсан бат бэх цахиурлаг, хайрганцар чулуу: явар газар (маш их элэгдэлд орсон дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯВАР II: