ЯВАР II:

явар ядуу (нэн ядуу) - Явар ядуугийн туйлд хүрчээ. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй... явар ядуу хүн (нэн ядуу, хоосон хүн).

Ижил үг:

ЯВАР I