яадаг юм бэ
тоомсорлохгүй, зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлэх утгатай үг