ЯАРУУХАН

Нэлээд яаруу: яаруухан явах (нэлээд яаруу явах) - Удаж түдсэн ч үгүй машин тосгонд ирж, уурхайчид дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.