ЮМТАЙХАН

Нэлээд юмтай, нэлээд бийлэгжүү: юмтайхан айл (нэлээд баян, бийлэгжүү айл) - Согтуу хүн сохор дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.