ЮГУУХАН

Нэлээд югуу, нэлээд аажуу, яаралгүй шиг: югуухан явах (нэлээд аажуу явах, зугуухан явах).