ЮГҮҮРЭЛ
/ хуучирсан /

Югүүрэх үйлийн нэр; шандуурал: югүүрэл болох (өөх тос ихтэй зүйл идсэнээс шандуурал болох, зүрх дэлгэрэнгүй...