эрхтний гар
/ ургамал /
гаднах өнгө нь шар, доторх нь цагаан, үзүүр этгээд нь зангидсан гар мэт нэгэн зүйл жимс, эмнэлэгт хэрэглэнэ ванлаг