ЭРЛИЙЗДҮҮ

Эрлийз маягийн: эрлийздүү хүүхэд (эрлийз маягийн хүүхэд) - Нимгэндүү цагаан шар царайтай дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам