ЭЛМЭГДЭХ

Ажил хийж сураагүй, атар байдалтай болох: бие элмэгдэх (ажил хөдөлмөр хийхгүй явснаас бие махбод дэлгэрэнгүй...