ЭЛМЭГШИХ

Адуу мал элмэг шинжтэй болох, догшрох: морь элмэгших (морь эдэлгээнд оролгүй удсанаас догширч, элмэг дэлгэрэнгүй...