ЭЛМЭРҮҮ

1. Ухаан мэдрэл нь муудаж эргүү болсон байдал - Эргүү тэнэг, элмэрүү байна гэлээ. Монгол ардын баатарлаг тууль;


2. Үйл явдал хэрхэх учрыг мэдэхгүй гайхах.