эмзэг хүнд зовлон мундахгүй элмэг хүнд бэрхшээл мундахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйлд тэсвэр хатуужилтай байж сур гэсэн санаа