ЭЗЭМШИГЧ

Эзэмших үйлийн эзэн: оньсон хөдөлгүүр эзэмшигч (орчин үеийн оньсон хөдөлгүүрт багаж хэрэгсэл, машин дэлгэрэнгүй...