ЭЗЭМШҮҮЛЭХ

1. Хүнийг ямар нэгэн мэргэжилтэй болгох: мэргэжил эзэмшүүлэх (ямар нэгэн мэргэжилтэй болгох);


2. Эзэмшигдэх.

Эзэмшүүлсэн

эзэмшүүлсэний

Зочин 2016-04-03 20:14:18