ЭЗЭД

Ямар нэгэн юмыг эзэмшиж буй хэсэг бүлэг хүмүүс: газрын эзэд (тариалан, малын бэлчээрийг хувьдаа дэлгэрэнгүй...