ЭВРЭЭЛЭГ

Эврээх үйлийн нэр: эврээлэг хийх (нойтон зүйлийн чийгийг гаргах).