ЭВИЙЛЭХ

1. Хүнийг өршөөн өрөвдөх: хүүхдээ эвийлэх (хүүхдээ хайрлан эрхлүүлэх, энхрийлэх);


2. Хүнийг хөөрхийлөх: эмгэнийг эвийлэх (настай хүнийг хөөрхийлөх).

хүүхдээ эвийлэх хүүхдээ хайрлан эрхлүүлэх, энхрийлэх
эмгэнийг эвийлэх настай хүнийг хөөрхийлөх