хүүхдээ эвийлэх
хүүхдээ хайрлан эрхлүүлэх, энхрийлэх