ЭВДЭРШГҮЙ

Эвдрэхийн аргагүй, эвдрэхэд бэрх: эвдэршгүй бат [хоршоо] (бат бөх) - Монголын ард түмний дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.