шоргоолжны хүчил

шоргоолжноос ялгарах исгэлэн шингэн