ШОРД I
/ амьтан /

Цурхай загас.

Ижил үг:

ШОРД II