ШОРДОЙХ

1. Амьтны үс тачир болох;


2. Гордгор нарийн хэвэлтэй болох.