ШОРДГОР

1. Амьтны үс тачир;


2. Гордгор нарийн хэвэлтэй.