ШОРГООЛЖИЧ
/ амьтан /

Толгой ба хошуу урт шөмбөгөр, хэл урт, шүдгүй, шоргоолж иддэг, дутуу шүдтийн багийн дэлэнт амьтан, төрөл зүйл дэлгэрэнгүй...