ШОРГООЛЖЛОХ

Шоргоолж адил дундуураа нарийхан болох: гэдсээ шоргоолжлох (гэдсээ шоргоолж адил дундуураа нарийн дэлгэрэнгүй...