ШИРХЭГТ

ширхэгт хэв (боловсорсон ширхгээр нэхсэн нь).

Урттайгаа харьцангуй бага хөндлөн огтлолтой, үлэмж нарийн, уян зөөлөн биет

Нэхмэлийн ширхэгт, ноосон ширхэгт, хөвөн ширхэгт, ширхэгтийн дундаж голч

Зочин 2016-03-23 17:01:42