ШИРЧИН

1. Шир будах мэргэжилтэй хүн: ширчин залуу (шир будах мэргэжилтэй залуу);


2. Ширэн эдлэлийг боловсруулах мэргэжилтэй хүн;
3. Бод, бог малын арьс ширийг худалдах, худалдан авах ажлыг дагнан эрхлэх наймаачин - Ширчид ихэвчлэн үхрийн ширийг үнэ хаялцан авч, Хятадад дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.