ШИРЧИГНҮҮЛЭХ

Ширчиг ширчиг гэсэн дуу чимээ гаргах - Навчсыг ширчигнүүлсэн намрын салхи уйтгартай бас гунигтай байв. дэлгэрэнгүй...