ШИРЧИГ

ширчиг ширчиг (юмны шажигнан дуугарах дуу чимээ), шарчиг шарчиг хийх (юмны шажигнан дэлгэрэнгүй...

шарчиг шарчиг хийх юмны шажигнан шижигнэн дуугаргах чимээ гарах
модны навч ширчиг ширчиг хийх модны навч ширчиг ширчиг гэсэн дуу чимээ гаргах