ШИНЭД

Сарын эхний хоногууд - Зузаан мөнгөн бөгж шинэдийн сар шиг цайран харагдана. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., шинэдийн саран (сарны тоололд шинийн нэгнээс арван тавны хооронд гарах сар), хоёрдугаар сарын шинэдээр ажлаа дуусна (хоёрдугаар сарын эхний хоногуудад ажлаа дуусна).

шинэдийн саран сарны тоололд шинийн нэгнээс арван тавны хооронд гарах сар
хоёрдугаар сарын шинэдээр ажлаа дуусна хоёрдугаар сарын эхний хоногуудад ажлаа дуусна