ШИНХЭГ II
/ хуучирсан /

шинхэг яданги (маш үгээгүй).

Ижил үг:

ШИНХЭГ I