ШИНГЭРҮҮЛЭХ

Шингэн болгох - Нэг өнгийн бүлгийг гурваас тав дахин шингэрүүлэн аажмаар дасгасан нь орон зайн биш өнгийн аргаар дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.