ШИНГЭРЭХ

1. Шингэн болох: тараг шингэрэх (тараг шингэн болох), цай шингэрэх (цай шингэн дэлгэрэнгүй...


2. Цөөрөх, хорогдох: мод шингэрэх (мод цөөрөх, сийрэг болох), өвс шингэрэх (өвс сийрэг, тачир болох), үс дэлгэрэнгүй... (үс унасаар өтгөн биш болох) - Харваас цэргийн хүний дэг горимд дадаж заншсан энэ хүн буурал орж, шингэрч яваа үсээ илж малгайгаа засаж өмссөнөө яриагаа дахин үргэлжлүүлэв. Ч.Алагсай. Алтайн зам;

3. Дуу нарийн болох: дуу нь шингэрэх (дуу нь нарийн болох).

тараг шингэрэх тараг шингэн болох
цай шингэрэх цай шингэн болох
мод шингэрэх мод цөөрөх, сийрэг болох
өвс шингэрэх өвс сийрэг, тачир болох
үс шингэрэх үс унасаар өтгөн биш болох
дуу нь шингэрэх дуу нь нарийн болох