ШАРАХ II

Булгийн усны ундран бургих.

Ижил үг:

ШАРАХ I