ШАРВАГАНАЛДАХ

Олон юмны шарваганах - Идүүрээ долоож байсан ноход гаслан шарваганалдав. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.