ШАРВАЛТ

Шарвах үйлийн үр дүнг заасан нэр: урвалт шарвалт [хоршоо] (үнэнч бус тогтворгүй зан ааш).

урвалт шарвалт үнэнч бус тогтворгүй зан ааш