ШАРВАЛДАХ

1. Харилцан шарвах: нохой сүүлээ шарвалдах (ноход харилцан сүүлээ шарвах, хөдөлгөх):


2. [шилжсэн] Харилцан зусардах, эргэж буцах: эргэж шарвалдах (харилцан зусардах, эргэж буцацгаах).

нохой сүүлээ шарвалдах ноход харилцан сүүлээ шарвах, хөдөлгөх
эргэж шарвалдах харилцан зусардах, эргэж буцацгаах