ШАРВАЛЗАХ

1. Морь мал сүүлээ сэгсэрхийлэх, байн байн шарвах:


2. Нохой хүнд эрхлэн сүүлээ хөдөлгөх - Банхар гөлөг нь тэвштэй юмаа гүзээлж дуусаад сүүлээ шарвалзсаар хүрч ирэв. С.Эрдэнэ. Малын дэлгэрэнгүй...

3. Хүнд эрхлэх санаатай, хэтэрхий нялуун ааш гаргах: шарвалзан байх (хэтэрхий нялууран байх) - Эзэн хүнээсээ хоол горьдогч дэлгэрэнгүй... Дожоодорж. Зүүний сүвэгч:
4. Хүн амьтны ажил үйлд тэсэхгүй бэрхшээх.