ШААЛАХ II
/ яриа /

Шаглаж оёх, нэхэх: тор шаалах (тор нэхэх).

Ижил үг:

ШААЛАХ I