бороо шаагин орох
салхи салхилан гэнэт үүлшиж, бороо ширүүн орох