ШАА II

1. Тэмээний хоёр суганы завсар тогтсон эвэр бэрсүү: шаатай тэмээ (сугандаа бэрсүүтэй тэмээ, эдэлгээнд дэлгэрэнгүй...


2. Морь малын тавагтаа хүртэл тэгш элэгдсэн туурайн өвчин эмгэг: морины шаа (морины туурай элэгдэх өвчин).

шаатай тэмээ сугандаа бэрсүүтэй тэмээ, эдэлгээнд тохирохгүй
тэмээний шаа тэмээний суганы бэрсүү
морины шаа морины туурай элэгдэх өвчин
Ижил үг:

ШАА I

ШАА III

ШАА IV