БАХУУ II
/ анагаах /

Хоолой хавдах өвчин: бахуу тусах (бахуу өвчин хүрэх).

Ижил үг:

БАХУУ I

БАХУУ