БАХЬ II:

бахь байдгаараа (хуучин хэвээрээ, ямар ч өөрчлөлтгүй) - Чи бид хоёр өдийд бахь байдгаараа л байх дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

Ижил үг:

БАХЬ I