БАЦАН
/ ургамал /

Далдуугийн төрлийн нэгэн зүйл мод.